praktijk luna


gabi bartl
peizerweg 298
9744 bg groningen
06-45041643
gabiluna@planet.nl
kosten therapieën

primal rebirth therapie & traumawerk/EMDR
een sessie van 1 uur en 15 min.: € 75,-
een sessie van 1 uur: € 60,-
een individuele qigong sessie kost € 50,- en duurt ca. 50 min.kosten cursussen & workshop

cursus Zhineng Qigong
een les duurt 1 uur 30 min. kosten zijn afhankelijk van het aantal lessen

workshop Zhineng Qigong
van 13.00 - 16.30 uur zijn de kosten 35,-


Als primal rebirth therapeut ben ik lid van de
beroepsvereniging SBLP en de koepelorganisatie RBCZ.

Door sommige zorgverzekeraars worden de sessies vergoed.

postgiro:
NL25 INGB 0005807445
t.n.v. Gabi Bartl

AGB zorgverlenerscode: 90/032700
AGB praktijkcode: 90/011629
KvK 01154008